Terreinreglement

Terreinreglement WLC                                                                                              3 maart 2023

Inleiding

 • De regels van de KNVvL afdeling modelvliegsport zoals vermeld in het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM) zijn van toepassing.
 • Vliegen mag binnen de regel van de Maatwerkvoorschriften van de Omgevingsdienst Achterhoek

 

Terrein en veldregels

Vliegen op de WLC gebeurt onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport zoals uitgegeven door de KNVvl afd. modelvliegsport

Het vliegen boven het terrein van de WLC. is alleen toegestaan aan leden en personen aan wie het bestuur toestemming heeft verleend (bv. gastvliegers) Voor deze vliegers gelden dezelfde regels als voor de WLC leden.

Iedere vlieger dient in het bezit te zijn van:

 • Type goedgekeurde zendapparatuur
 • Toegestane frequentie
 • WA- verzekering (aantoonbaar) en lidmaatschap KNVvL.
 • brevet voor het type vliegtuig waarmee gevlogen wordt. Uitgezonderd de leerling omdat deze onder verantwoordelijkheid van de instructeur valt.
 • registratienummer RDW, of enige ander geldig EU-registratienummer. Het RDW-nummer moet op het model te zijn aangebracht, volgens de richtlijnen van de RDW
 • Voor lijnbestuurde modellen is alleen punt c. van toepassing.
 • Van een half uur na zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang mag er elke dag gevlogen worden. Voor jeugdleden geldt dat er tenminste ook 1 volwassene aanwezig moet zijn.

 

Leiding van het vliegveld

Onder voorwaarden zoals vermeld in de Maatwerkvoorschriften mag er elke dag van de week gevlogen worden.

Op zondagmiddag wordt er van 14.00-17.00 uur gevlogen onder leiding van een vliegleider. Elk jaar wordt hiervoor een rooster opgesteld. Op overige tijden is er geen vliegleider aanwezig.

De vliegleider wordt aangesteld, voor onbepaalde tijd, door het bestuur

De taken en bevoegdheden zijn toezien op de veiligheid op het vliegveld en het naleven van regelgeving door de vliegers.

De vliegleider kan aanwijzingen geven en indien noodzakelijk een vlieger de toegang tot het veld ontzeggen.

De vliegleider vult na afloop van zijn “dienst” het logboek in.

Bijzonderheden zoals een “buitenlanding” of klachten van omwonende(n) worden ook in het logboek vermeld.

Wanneer het clubhuis (het hok) gesloten is en je hebt gevlogen moet ook het logboek worden ingevuld. Als je het clubhuis niet in kan omdat je geen sleutel hebt doe je dat z.s.m. op vrijdagmiddag-avond of zondagmiddag.

 1. Frequentiebewaking

Indien een vlieger anders dan met de toegestane 2.4 GHz zender wil vliegen wordt er vooraf aan het inschakelen van de zender door de vlieger gecontroleerd of de frequentie “vrij” is.

 1. Veiligheid voor personen en zaken op de grond

Het vliegveld en de pits zijn afgebakend d.m.v. een hek.

De pits wordt gebruikt voor het stallen en vlieg-klaar maken van de toestellen.

Toestellen met een verbrandingsmotor kunnen in de pits gestart worden waarna ze rustig en gecontroleerd naar de vliegplaats worden gebracht.

Het vullen en legen van de brandstoftank van het model mag alleen in de pits gebeuren.

De vliegleider ziet toe op dat een startende vlieger aan overige vliegers een waarschuwing geeft d.m.v. het roepen van “start”.

Alle vliegers stellen zich op in de nabije omgeving van de windvaan. Met toestemming van de vliegleider kan daarvan worden afgeweken, bv bij een lijn-start of het vliegen met lijnbesturing.

Niet-vliegers en publiek moeten achter het hek blijven. Door middel van een bord aan het hek wordt gewaarschuwd dat het betreden van het vliegveld voor publiek niet is toegestaan.

Bij de heli- en droneplaats houden niet-vliegers tenminste 5 meter afstand tot de opstelplaats van de vliegers.

Laden van accu’s dient buiten op de tafel of binnen in het hok op de laadtafel te gebeuren

 1. Voor het vlieggebied zie kaart in het clubhuis.
 2. De vliegleider ziet erop toe dat de vliegers niet:
 3. over het clubhuis en de pits vliegen.
 4. laag over de volkstuintjes vliegen, anders dan bij een start of landing.
 5. over de Vredenseweg vliegen.

Bij “overtreding” waarschuwt de vliegleider direct.

Starten en landen dient altijd op een veilige en gecontroleerde wijze te gebeuren. Bij voorkeur wordt gestart en geland tegen de wind in.

Vliegen dient zoveel mogelijk boven het vliegterrein te geschieden. In het algemeen geldt hoe hoger er wordt gevlogen hoe ruimer het vlieggebied.

Alle type modelvliegtuigen mogen bij de WLC vliegen.

Voor vliegtuigen met brandstofmotor gelden speciale regels. Alleen 4-takt motoren zijn toegestaan. Op verzoek kan er maximaal 2 maal per jaar een uitzondering worden gemaakt voor 2-takt motoren. Dit verzoek moet vooraf door het bestuur worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Achterhoek.

Ongeacht het type aandrijving mag de geluidsdruk nooit boven de norm van de Omgevingsdienst Achterhoek uitkomen. Voor vliegen met brandstof motor zie regels van de omgevingsdienst Achterhoek voor vliegtijden, maximaal aantal vliegtuigen met brandstofmotor enz.

Bij een start waarschuwt de vlieger door te roepen “start” en vervolgens met het type vliegtuig dat de lucht in gaat.

Bij een landing ziet de vliegleider er op toe dat de vlieger waarschuwt voor een landing door middel van het roepen van het woord “landing”

Een landend model heeft voorrang boven een startend model.

Maximum vlieghoogte is 300 meter.

Indien geen vliegleider aanwezig zorgt(en) de vlieger(s) zelf dat bovenstaande regels worden nageleefd.

 1. Op alle dagen mag er van zonsopkomst tot zonsondergang gevlogen worden onder de voorwaarde dat er minstens een meerderjarig lid aanwezig is.

Voor het maximumaantal vliegers dat tegelijkertijd mag vliegen gelden verschillende regels, zie Maatwerkbesluit Omgevingsdienst Oost Achterhoek. Over het algemeen geldt hoe meer geluid er door één- of meerdere vliegtuigen wordt geproduceerd hoe minder vliegtuigen er tegelijkertijd mogen vliegen. Voor stille vliegtuigen zoals zweeftoestellen geldt geen maximumaantal dat tegelijk mag vliegen.

De toegestane geluidsnormen staan vermeld in het Maatwerkbesluit van de omgevingsdienst Oost Achterhoek. Voor vragen hierover neem contact op met het bestuur.

Vastgesteld in de ALV dd. ………

De genoemde documenten uit dit terreinreglement staan op de WLC-site:

 • Maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit Omgevingsdienst Oost Achterhoek

 

Externe referenties

 • Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (knvvl.nl)
 • Richtlijn RDW omtrent aanbrengen exploitantnummer (www.rdw.nl)

Leuk dat je hier bent!

Onze vereniging houdt zich bezig met het bouwen en vliegen van modelvliegtuigen.

Hebben we je interesse gewekt?
Kom dan eens langs op vrijdagavond of zondagmiddag!

Our website is protected by DMC Firewall!