Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Winterswijkse LuchtvaartClub.

 

 1. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.
   
 2. Het bestuur is verplicht tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering te houden.
  Bij stemming over activiteiten is voor aanneming een meerderheid van stemmen vereist. Stemgerechtigd zijn seniorleden, juniorleden hebben een adviserende stem. Een groep van tenminste 1/10 deel van de stemgerechtigde leden is gemachtigd een vergadering te beleggen.
   
 3. Bij clubevenementen of acties is ieder lid verplicht :
  • zijn/haar medewerking op redelijke wijze te verlenen.
  • Tijdens de evenementen de opdrachten van de persoon, die op dat moment met de leiding belast is, op te volgen.
  • Bij acties ter verbetering van de financiële positie van de vereniging zijn/haar aandeel bij te dragen.
    
 4. Kosten verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging zijn :
 5. Juniorleden t/m 15 jaar
  Men is junior tot en met het jaar waarin men 16 jaar oud wordt.
  (rest van artikel geschrapt ivm vervallen inschrijfgeld)
   
 6. De vliegende leden van de Winterswijkse Luchtvaart Club zijn verplicht toe te treden tot de K.N.V.v.L., mede in verband met de hieraan verbonden WA- verzekering voor Modelvliegtuigen. (sinds 2007 samengevoegd met lidmaatschap-contributie)
  Een aanvulling in de polis van de gezins WA- verzekering, voor schade veroorzaakt door modelvliegtuigen is gewenst. Niet vliegende leden welke op enige wijze een modelsport beoefenen anders dan de modelvliegsport dienen WA- verzekerd te zijn voor de desbetreffende modelsport.
  De vereniging is niet aansprakelijk voor schade door haar leden veroorzaakt.
   
 7. Het betreden van het terrein van de W.L.C. is alleen toegestaan aan leden en personen aan wie het bestuur toestemming heeft verleend, tevens dienen deze in het bezit te zijn van:
  1. Type goedgekeurde zendapparatuur
  2. Toegestane frequentie
  3. WA- verzekering (aantoonbaar) of lidmaatschap K.N.V.v.L.
    
  Opmerking: voor lijnbesturing is alleen punt c van toepassing.
   
 8. Het is verboden tijdens sportactiviteiten van de atletiekvereniging Archeus, welke activiteiten gehouden worden op het terrein van Archeus, te vliegen boven het gebied van Archeus.
   
 9. Tijdens het vliegen met alle types modelvliegtuigen dienen te alle tijde het Terreinreglement, de Regeling Modelvliegtuigen en het Basis Veiligheids- Reglement in acht te worden genomen, alsmede de aanwijzingen en/of opdrachten van de baancommissaris te worden opgevolgd.
   
 10. De leden van de W.L.C. moeten te alle tijde conflictsituaties met derden vermijden. In geval van ernstige moeilijkheden dient direct contact met een bestuurslid te worden opgenomen.
   
 11. Bij het veroorzaken van schade is men verplicht dit direct aan het bestuur en de benadeelde perso(o)n(en) te melden, er mogen geen toezeggingen aan de benadeelde (n) worden gedaan.
   
 12. In alle andere situaties waarin het bovenstaande Huishoudelijk Reglement van de Winterswijkse Luchtvaart Club niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Leuk dat je hier bent!

Onze vereniging houdt zich bezig met het bouwen en vliegen van modelvliegtuigen.

Hebben we je interesse gewekt?
Kom dan eens langs op vrijdagavond of zondagmiddag!

© 2016 Winterswijkseluchtvaartclub. All Rights Reserved. Designed By WLC Media Team
Our website is protected by DMC Firewall!